Tentro 2020/2021 – Høytidsdag


Det ble en flott høytidsdag for Tentro ungdommene. Pastor Jan Helge Hindenes ledet det hele, og innledet med at selv om en epoke er over, vil Guds ord fortsette å virke, det vil ikke vende tomt tilbake.


Ungdommene ledet fin lovsang, før Jan Erik tok ordet og delte litt om de temaene som ungdommene har vært gjennom disse siste 8 månedene. Det viktigste var at Ordet er Guds målesnor i livet vårt som vi må innrette oss etter. Han refererte også til Ordspråkene 8 om å ta vare på omsorgen, klokskapen, la det bli et smykke om halsen.


Jan Erik Lunde rundet av med 2.Tim.2,22 som en oppfordring til ungdommen om å leve rett for Gud, til tross for fristelser en møter på veien, og 2.Tim.3,16-17 om å gjøre gode gjerninger for å vise at Gud har blåst liv i oss. Ungdommene ble bedt for og velsignet av Jan Helge og Jan Erik. Som gave fra menigheten fikk de boken «Tenk om» av Leiv Holstad, en enkel innføring i Romerbrevets 8 første kapitler.

Til avslutning sang lovsangs gruppen «Herren velsigne deg og bevare deg…»