Formiddagstreff

Kontakt: mobil 452 35642 Marit Saltnes

**Da det har vist seg vanskelig å gjennomføre formiddagstreff på tradisjonelt vis
i denne pandemi-tiden, vil treff, inntil videre, ikke bli arrangert.**