top of page

Økonomi

Menighetens økonomi er stort sett basert på frivillige gaver. Noe offentlig støtte mottar vi også, alt etter hvor mange registrerte medlemmer vi har.

Vi anbefaler at du gir et fast beløp hver måned. Vi er med i ordningen som gjør at du får redusert skatt. I år (2024) er det mulig å få trukket av inntil kr 25.000 pr. person.

Ordningen er slik at du må registrere deg hos kasserer/regnskapsfører i menigheten. Det kan gjøres når du sender det første beløpet til kontoen under, og der merker at du er ny giver med skattefradrag, og oppgir adresse og fullt personnummer. Regnskapsfører rapporterer dette inn til det offentlige ved årets slutt. Du får da en bekreftelse fra skattemyndighetene om hvor stort fradrag du kan oppgi på selvangivelsen.

Kontonr.: 6509.09.00832

Gi ditt offer

Bergen Baptistmenighet kan nå motta kollekt via mobil-appen Vipps!

Please reload

bottom of page