Økonomi

Menighetens økonomi er stort sett basert på frivillige gaver. Noe offentlig støtte mottar vi alt etter hvor mange registrerte medlemmer vi har.

Vi er med i ordningen som gjør at gaver til Bergen Baptistmenighet er fradragsberettiget for giverne. I inneværende år (2017) er det mulig å få trukket av inntil kr 30.000 pr person.

Ordningen er slik at du må registrere deg hos kasserer/regnskapsfører i menigheten. Det kan gjøres når du sender det første beløpet til kontoen under, og der merker at du er ny giver med skattefradrag, og oppgir adresse og fullt personnummer. Kasserer rapporterer dette inn til det offentlige ved årets slutt. Du får da en bekreftelse på hvor stort fradrag du kan oppgi på selvangivelsen.

Kontonr.: 6509.09.00832

Gi ditt offer

Bergen Baptistmenighet kan nå motta kollekt via mobil-appen Vipps!

Please reload

© 2017 Bergen baptistmenighet

 

                                               

 Ansvarlig redaktør:Ivar Hjelmervik    Medarbeid nettside: Juliet Taru