Misjon

Bergen Baptistmenighet støtter Det Norske Baptistsamfunns felles misjonsvirksomhet både innenlands og internasjonalt.

 

Vi støtter også misjons- og hjelpearbeider som er initiert av lokale krefter i vår menighet. Slik er det med arbeidet som drives av stiftelsen Gi en hjelpende hånd.

© 2017 Bergen baptistmenighet

 

                                               

 Ansvarlig redaktør:Ivar Hjelmervik    Medarbeid nettside: Juliet Taru