Kvinneforeningen​

Kontakt: mobil 452 35642 Marit Saltnes

- Det blir ikke oppstart av vanlige kvinneforeningsmøter før etter 
kirken sin samlingssøndag 29. august.
 
- Imidlertid arrangerer vi uformelle sommertreff.
 
Beskjed om hvilken dato det gjelder og hvor vi skal, vil bli meddelt den 
enkelte direkte via sms.
 
Ønsker du å stå på denne kontakt-listen, kan du ringe
Marit på mobil 452 35 642 eller til Freda på mobil 416 32 843.
 
Alle smitteverns-hensyn ivaretas.