Menighetsrådet i Bergen Baptistmenighet

Pastor
Jan Helge Hindenes
E-post: kontor.bergenbaptist@gmail.com
Tel: 473 09 717

Leder menighetsråd

Ivar Hjelmervik
E-post:  ivarhjelmervik@gmail.com
Tel: 934 07 370
Britt Helen Opstad
E-post: bh_nerheim@hotmail.com​
Laura Kazenauskiene
E-post: laura.kazenauskiene@gmail.com
Nixon Stephen
E-post: nixonsa96@gmail.com
Aye Than Poe
Epost: ythan2014@gmail.com
Van Anh Nguyen
Epost: vananh.daniel04@gmail.com

© 2017 Bergen baptistmenighet

 

                                               

 Ansvarlig redaktør:Ivar Hjelmervik    Medarbeid nettside: Juliet Taru