Årsplan 2022

 12 juni

Menighetsmøte etter gudstjenesten

26 juni

kl.11:00

Gideon møte. Besøk av Generalsekretæren i Gideon.

24 juli

Ingen gudstjeneste

7 august

Utflukt. Arthur Enders har ansvaret for turopplegget

28 august

kl.11:00

Samlings søndag. Forbønn for nyansatte i barnearbeidet

3 september

kl.10:00-14:00

Ledere fra avdelinger kommer sammen for å legge en helhetlig plan for 2022/2023

4 september

kl.11:00

Pastoren deler ut i fra Visjonen for menigheten