Det Norske Baptistsamfunns landsmøte 2020


Her fins artikler om flere av enkeltsakene

og fullstendig referat
Siste innlegg