Søndagsskolens årsavslutning kombinert med menighets-kurvfest


Det ble en feiende flott avslutning på søndagsskolen før sommerferien. Søndagsskolebarna toget inn i kirken til tonene av "Dette er dagen som Gud har gjort!"