Alle sammen gudstjeneste


Når vi får så festlige innslag fra barn og ungdom sammen med sterk forkynnelse fra pastoren, blir "Alle sammen gudstjeneste" i baptistkirken et en inspirerende opplevelse - slik det var i dag!

Med kornett og saksofon ble forsamlingen velsignet av far Andris og sønn Josef da de spilte den gamle sangen "Tell velsignelsene Gud har gitt"!