top of page

Norge - en misjonsmark?


Søndag 12. november er det misjonsgudstjeneste. Da får vi besøk av generalsekretæren i Det Norske Baptistsamfunn, Terje Aadne. Han vil informere om nasjonal misjon - baptistsamfunnets misjons-engasjement her i vårt eget land.

Den nasjonale satsningen har flere elementer, blant annet disse:

  • Menighetsutvikling: At menighetene skal bli mer bevisst sine egne nådegaver og bruke dem i praksis slik at menighetene kan vinne flere mennesker for Jesus. Bidra til utrustning av nye ledere

  • Menighetsplanting: Å utruste personer og menigheter til å plante nye menigheter slik at det i hvert lokalsamfunn kan finnes baptist-fellesskap som passer for alle generasjoner, kulturer og etniske folkeslag

  • Et flerkulturelt kirkesamfunn: Å legge til rette for at våre nasjonale og regionale møteplasser blir flerkulturelle. Bidra til at menighetene opparbeider kompetanse på å inkludere forskjellige kulturer.

  • Barn og unge: Arbeide for at alle menigheter med barn og unge skal ha en trosopplæringsplan. Videre arbeide for å utruste familiene til å overlevere troen på Jesus fra en generasjon til den neste.

Du kan lese mer om baptistsamfunnest arbeid her.

I sandagens gudstjeneste blir det offer til vår nasjonale misjon og vi oppfordrer alle til å gi en god gave til dette viktige arbeidet!


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss på facebook 
  • Facebook Basic Square
bottom of page