Norge - en misjonsmark?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag 12. november er det misjonsgudstjeneste. Da får vi besøk av generalsekretæren i Det Norske Baptistsamfunn, Terje Aadne. Han vil informere om nasjonal misjon - baptistsamfunnets misjons-engasjement her i vårt eget land. 

 

 

 

Den nasjonale satsningen har flere elementer, blant annet disse:  

  • Menighetsutvikling: At menighetene skal bli mer bevisst sine egne nådegaver og bruke dem i praksis slik at menighetene kan vinne flere mennesker for Jesus. Bidra til utrustning av nye ledere 

  • Menighetsplanting: Å utruste personer og menigheter til å plante nye menigheter slik at det i hvert lokalsamfunn kan finnes baptist-fellesskap som passer for alle generasjoner, kulturer og etniske folkeslag 

  • Et flerkulturelt kirkesamfunn: Å legge til rette for at våre nasjonale og regionale møteplasser blir flerkulturelle. Bidra til at menighetene opparbeider kompetanse på å inkludere forskjellige kulturer.   

  • Barn og unge: Arbeide for at alle menigheter med barn og unge skal ha en trosopplæringsplan. Videre arbeide for å utruste familiene til å overlevere troen på Jesus fra en generasjon til den neste.  

 

Du kan lese mer om baptistsamfunnest arbeid her.

 

 

I sandagens gudstjeneste blir det offer til vår nasjonale misjon og vi oppfordrer alle til å  gi en god gave til dette viktige arbeidet! 

Please reload

Siste innlegg

November 7, 2019

May 5, 2019

Please reload

Arkiv
Please reload

Følg oss på facebook 
  • Facebook Basic Square

© 2017 Bergen baptistmenighet

 

                                               

 Ansvarlig redaktør:Ivar Hjelmervik    Medarbeid nettside: Juliet Taru