Glimt fra innsettelsen av pastor Hindenes


Første pinsedag er selvsagt historisk i den globale kristne menighet. Det sørget Jesus selv for da han sendte Den Helige Ånd nettopp på denne jødiske høytidsdagen som senere også er blitt kalt kirkens fødselsdag. Men for Begen Baptistmenighet ble pinsedagen også lokal-historisk da vår menighet ble stiftet på første pinsedag året 1870.

Første pinsedag i år, ble igjen en merkedag for menigheten! Dette var dagen da vi hadde gleden av å ønske velkommen og innsette vår nye pastor Jan Helge Hindenes!