top of page

Glimt fra innsettelsen av pastor Hindenes


Første pinsedag er selvsagt historisk i den globale kristne menighet. Det sørget Jesus selv for da han sendte Den Helige Ånd nettopp på denne jødiske høytidsdagen som senere også er blitt kalt kirkens fødselsdag. Men for Begen Baptistmenighet ble pinsedagen også lokal-historisk da vår menighet ble stiftet på første pinsedag året 1870.

Første pinsedag i år, ble igjen en merkedag for menigheten! Dette var dagen da vi hadde gleden av å ønske velkommen og innsette vår nye pastor Jan Helge Hindenes!

Med fullsatt kirke – ca 180 møtedeltakere – ble dette en feststund og en høytidsstund.

Med deltakelse på fem forskjellige språk – kunne det også minne litt om den første pinsedagen. For ”språkunderet” er vel kanskje noe av det som de fleste kristne forbinder med den dagen.

Å grave opp igjen brønner. I sin innsettelsestale tok Jan Helge Hindenes utgangspunkt i Johannes evangelium, kap. 4 om da Jesus stoppet for å hvile ved Jakobs brønn ved byen Sykar. Han utdypet bildet om å grave opp igjen brønner: Det ”betyr at vi ved Guds hjelp skal gjøre synlig for mennesker det dei treng for å se Jesus att.”

Etter gudstjenesten ble vi invitert til ekstra god kirkekaffe med tilbehør som var laget til etter alle kunstens regler! Nedenfor har vi samlet et knippe bilder som understreker mangfoldet og gleden vi opplevde denne merkedagen!


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss på facebook 
  • Facebook Basic Square
bottom of page