Hva driver de der baptistene med?


Vi får ofte på besøk av skoleelever som har fått i oppgave å undersøke hvordan ulike menigheter driver sitt arbeid og hva som særpreger menighetene teologisk.

Onsdag hadde vi besøk av to kjekke ungdommer -Halvard og Peter - fra 9. klasse på Nattland skole som var interessert i å høre om menigheten vår og se kirken. Det ble en hyggelig samtale / intervju der de kom inn på flere interessante forhold.

Et av spørsmålene de stilte var om pastorer er attraktive arbeidstakere! Et uventet spørsmål! Jeg måtte si at vi opplevde knapphet i "pastormarkedet", men at vi har vært så heldige å finne en som vi tror vil passe godt inn h