Informasjon nr. 21 om koronasituasjonen

Spørsmål kan rettes til:

Forstander Jan Helge Hindenes på tlf. 473 09 0717

eller Menighetsrådsleder Ivar Hjelmervik på tlf. 934 07 370

Arrangementer i Baptistkirken

 

Tredje del av regjeringens gjenåpningsplan settes i verk fra søndag 20. juni 2021. 

 

For vår del innebærer det

 

  • at vi kan ha gudstjenester og møter i kirken uten antallsbegrensning og uten krav om faste, tilviste plasser

 

  • men at vi fortsatt må

    • holde minst en meters avstand til andre (enn de i egen husstand eller de som er Corona- beskyttet) 

    • holde hendene rene (bruke hånd-sprit)

    • holde oss hjemme om vi er syke 

 

Dette betyr at – når du kommer til kirken - må du selv ta ansvar for å finne en sitteplass som er trygg!

 

 

 

Denne informasjonen blir oppdatert så snart vi får endrede regler fra landets eller byens myndigheter.

 

NB!

Hvis du er kontaktperson for en språkgruppe i menigheten, ber vi om at du oversetter og sender ut denne meldingen til din gruppe.