Informasjon nr. 16 om koronasituasjonen

De fleste, strenge korona-restriksjoner i Norge videreføres.

 

Fra 18. januar og inntil videre har vi ikke lov til å feire gudstjeneste i kirken som derfor må holdes stengt. 

 

Søndag 24. og trolig søndag 31. januar blir det 

Digital gudstjeneste her på hjemmesiden!

Du finner også tidligere Digital gudstjenestene på vår YouTube- kanal her 

 

Denne informasjonen blir oppdatert så snart vi får endrede regler fra landets eller byens myndigheter.

 

Hvis du er kontaktperson for en språkgruppe i menigheten, ber vi om at du oversetter og sender ut denne meldingen til din gruppe. 

  

  

Spørsmål kan rettes til:

Forstander Jan Helge Hindenes på tlf. 473 09 0717

eller Menighetsrådsleder Ivar Hjelmervik på tlf. 934 07 370

© 2017 Bergen baptistmenighet

 

                                               

 Ansvarlig redaktør:Ivar Hjelmervik    Medarbeid nettside: Juliet Taru