Informasjon nr. 19 om koronasituasjonen

Spørsmål kan rettes til:

Forstander Jan Helge Hindenes på tlf. 473 09 0717

eller Menighetsrådsleder Ivar Hjelmervik på tlf. 934 07 370

Nye  koronaregler fra 24. mars 2021

 

Smittesituasjonen i Norge er nå stigende og myndighetene er bekymret for at den skal komme ut av kontroll.

 

De har derfor kommet med nye anbefalinger og regler for perioden  24. mars til 11. april. 

 

De anbefaler at alle arrangementer avlyses i denne perioden. 

 

Dersom det ikke er mulig å avlyse, kan man ha arrangementer

 

  • innendørs med max. 20 deltakere

  • utendørs med max 50 deltakere

 

Mange frimenigheter og alle menigheter i Den Norske Kirke i Bergen avlyser derfor alle gudstjenester til etter påske.

 

Menighetsrådet i Baptistkirken har på denne bakgrunn besluttet å

 

  • avlyse søndagens alle-sammen gudstjeneste (28. mars)

  • ha digital gudstjeneste første påskedag (4. april)

  • ha digital gudstjeneste søndag 11. april.

 

Denne informasjonen blir oppdatert så snart vi får endrede regler fra landets eller byens myndigheter.

 

NB!

Hvis du er kontaktperson for en språkgruppe i menigheten, ber vi om at du oversetter og sender ut denne meldingen til din gruppe.

  

© 2017 Bergen baptistmenighet

 

                                               

 Ansvarlig redaktør:Ivar Hjelmervik    Medarbeid nettside: Juliet Taru