Informasjon nr. 20 om koronasituasjonen

Spørsmål kan rettes til:

Forstander Jan Helge Hindenes på tlf. 473 09 0717

eller Menighetsrådsleder Ivar Hjelmervik på tlf. 934 07 370

Arrangementer i Baptistkirken

 

Første del av regjeringens gjenåpningsplan settes i verk fra fredag 16. april 2021. 

 

For vår del innebærer det at vi kan ha

 

  • gudstjenester og møter i kirken med maks. 100 deltakere fra Bergen – men alle må sitte på tilviste plasser

 

  • søndagsskole og andre barne- og ungdomsarrangementer med maks. 50 deltakere fra Bergen

 

Du må fortsatt sørge for minst en meters avstand til andre enn de i egen husstand. Du må ikke stoppe i kirken etter gudstjenesten for å prate. Gå ut fra kirken før du begynner å prate med andre.

 

 

 

Denne informasjonen blir oppdatert så snart vi får endrede regler fra landets eller byens myndigheter.

 

NB!

Hvis du er kontaktperson for en språkgruppe i menigheten, ber vi om at du oversetter og sender ut denne meldingen til din gruppe.

  

© 2017 Bergen baptistmenighet

 

                                               

 Ansvarlig redaktør:Ivar Hjelmervik    Medarbeid nettside: Juliet Taru