Velkommen til

Bergen Baptistmenighet

BERGEN BAPTISTKIRKE ligger på Slettebakken, midt mellom Sletten Senter og Bergenshallen.

Vi har gudstjeneste og søndagsskole hver søndag kl. 11.00 (avlyste arrangementer pga. av korona-smittefare, se her)

I tillegg er det flere grupper som samles utover uken, se arkfane over grupper. 

Du er hjertelig velkommen sammen med oss!

Kommendeuke

16

Aug
Gudstjeneste,
Janet Henriksen taler, Britt H Opstad leder

11:00

Det skjer i Baptistkirken

Følg oss på facebook 
Bergen baptistmenighet
GI EN HJELPENDE HÅND

© 2017 Bergen baptistmenighet

 

                                               

 Ansvarlig redaktør:Ivar Hjelmervik    Medarbeid nettside: Juliet Taru