Velkommen til Bergen Baptistmenighet!

BERGEN BAPTISTKIRKE ligger på Slettebakken, midt mellom Sletten Senter og Bergenshallen.

Vi har gudstjeneste og søndagsskole hver søndag kl. 11.00.

I tillegg er det flere grupper som samles utover søndag. Det er en russisk-talende gruppe, en karen-gruppe, en tamil-gruppe, og den vietnamesis gruppe som samles lørdag formiddag.

Du er hjertelig velkommen sammen med oss!

Kommende uke

 

Mandag 18 November

 

Kvinneforening

11:30

Hver Onsdag 

 

Bønnemøte

18:00

Søndag 24 November

Gudstjeneste, Jan Helge Hindenes taler og leder

 Sødagsskole

11:00

 Mannsgruppe noe for deg?

For vi er ett brød og ett legeme

Følg oss på facebook 
Bergen baptistmenighet
GI EN HJELPENDE HÅND
Christ is risen - Oslo Gospel Choir
00:00 / 00:00

© 2017 Bergen baptistmenighet

 

                                               

 Ansvarlig redaktør:Ivar Hjelmervik    Medarbeid nettside: Juliet Taru