top of page

Velkommen til
Bergen Baptistmenighet

BERGEN BAPTISTKIRKE ligger på Slettebakken, midt mellom Sletten Senter og Bergenshallen.

Vi har gudstjeneste og søndagsskole hver søndag kl. 11.00

Du er hjertelig velkommen sammen med oss!

  • Facebook
  • Facebook
GI EN HJELPENDE HÅND

 Bergen Baptistmenighet | Vilhem Bjerknesvei 16, 5081 Bergen
Boks 2549 Slettebakken 5823 BERGEN

kontor.bergenbaptist@gmail.com
Gavekonto: 6509.09.00832 | VIPPS:93151

bottom of page