Velkommen til
Bergen Baptistmenighet

BERGEN BAPTISTKIRKE ligger på Slettebakken, midt mellom Sletten Senter og Bergenshallen.

Vi har gudstjeneste og søndagsskole hver søndag kl. 11.00 (avlysning eller annen viktig informasjon om arrangementer på grunn av korona-smittefare, se her)

I tillegg er det flere grupper som samles utover uken, se arkfane over grupper. 

Du er hjertelig velkommen sammen med oss!

  • Facebook
  • Facebook
GI EN HJELPENDE HÅND

 Bergen Baptistmenighet | Vilhem Bjerknesvei 16, 5081 Bergen
Boks 2549 Slettebakken 5823 BERGEN

kontor.bergenbaptist@gmail.com
Gavekonto: 6509.09.00832 | VIPPS:93151