10

Jan
Gudstjeneste, Ø. Hilleren/Bønnehus) taler
"Utsettes til senere"
 
 

11:00

© 2017 Bergen baptistmenighet

 

                                               

 Ansvarlig redaktør:Ivar Hjelmervik    Medarbeid nettside: Juliet Taru