Søndagsskolen

Søndagsskolen samles under gudstjenesten søndag formiddag. Barna er med første del av gudstjenesten, og går i samlet tropp (under full musikk) ned på søndagssskolerommene.

Alle barn er velkommen!

Søndagsskolesjefen

Freda M. Træet har ledet søndagsskolen i mange år.

 

Hun har nå med seg flere dyktige medarbeidere, og en barneflokk som trives.

© 2017 Bergen baptistmenighet

 

                                               

 Ansvarlig redaktør:Ivar Hjelmervik    Medarbeid nettside: Juliet Taru