top of page

Promiseland på full fart fremover!

For en fantastisk gudstjeneste vi hadde i dag, siste søndagen i mai! Det var «Promiseland» som sto for den, også kalt søndagsskolen. Vi var invitert til Alle-sammen-gudstjeneste, og det ble en opplevelse for alle aldersgrupper!

Allerede ved inngangen ble vi møt av fote t eens barn som delte ut antibaa. Vi la også merke til fere med en knallgul T-shirt som det sto »Promiseland» på. Forklaringen kom Laura med eter hvert.


Loi Nguyent ledet det hele på en trygg og god måte, han kan mer enn å spille gitar, han er også en naturlig møteleder. Det ble mye sang og musikk av de ulike gruppene, Laura forklarte inndelingen slik:


Slik Jesus gikk omkring til fere steder og aldri slo seg til ro på et sted, slik er vi, barna Hans, underveis. Vi er underveis til det lovede landet, «Promiseland». Derfor er barne-arbeidet inndelt i følgende grupper:


- Blomster: de minste, de som er lit skjøre og trenger en del hjelp, 0-4 år.

- Arken: de store små barna som eter hvert kan følge med på undervisningen, 4-7 år.

- Sauer: de større barna som liker å oppdage ting på egen hånd, men som trenger å kjenne tryggheten som hyrden gir.

- Tweens: de store barna, som nærmer seg tenårene, og er klare for å gå ut til andre og fortelle hva de har lært m Jesus.


Dete er fre grupper, men logoen til «Promiseland» har en hånd og den har fngre (som regel). Derfor inviterer søndagsskolen ungdomsgruppen til å engasjere seg slik at vi kan se hverandre og hjelpe hverandre fremover på veien. Og barna skal lære om Jesus gjennom månedlige tema, og lære å leve eter det.

Grunnverdier i «Promiseland»:


- Jesus i sentrum

- Trygt

- Gøy

- Kjærlighet

- BønnOg alle fem gruppene er i Guds hånd! Laura hadde også noen ledige gule T-skjorter, dersom noen ønsker å hjelpe til som medhjelper i søndagsskole-arbeidet. De store ungdommene deltok med et drama der kamelen deltok, den forsøkte å komme gjennom porten til den fneste byen. Den måte nok strippes for all bagasje, og bøye seg ned for å komme gjennom. Akkurat slik som vi må legge av oss byrdene vi bærer og bøye oss ned for å komme inn i Guds rike.
Dereter var det Paul Arne Vågan som på en levende måte formidlet evangeliet til oss. Først startet han med en lek med en kjempe terning, der alle kunne være med. Han delte dereter sin egen frelses historie på en måte som gikk ret til hjertet til store og små. Vi ble utordret på vår bekjennelse, og på at vi ikke kan leve på andre sin tro, men at vi selv må ta et standpunkt. Dereter spurte han om noen ville si ja til Jesus i dag, og det var det! Så det ble bedt frelsesbønn for en ung T eens, før Danielle og Thomas ledet oss i Fader Vår og Loi leste velsignelsen. I dag er det glede i himmelen og på Sletebakken, vi ber om fortsat velsignelse over barne- og ungdomsarbeidet.

Comments


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss på facebook 
  • Facebook Basic Square
bottom of page