top of page

Godt møte med baptistsamfunnets ledelse


Som et ledd i arbeidet med å komme tettere inn på prosessen som foregår i baptistsamfunnet, inviterte menighetsrådet hovedstyrets leder Sissel Berg og generalsekretær Bjørn Bjørnø til møte onsdag 3. mars for å drøfte den pågående prosessen.

Det ble et godt og informativt møte. Fra vår side ble det informert om tanker som gjør seg gjeldende i menigheten mens det fra samfunnsledelsen bl.a. ble informert om BID-prosessen. Vi kommer litt tilbake til dette på menighetens årsmøte 17. mars. Her ser vi et bilde etter møtet – med korrekt korona-avstand.Fra venstre: Laura Kazenauskiene, Jan Helge Hindenes, Sissel Berg, Nixon Stephen, Bjørn Bjørnø og Britt Helen Opstad.

コメント


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss på facebook 
  • Facebook Basic Square
bottom of page