Et skikkelig flott landsmøte i Det Norske Baptistsamfunn


Fredag 12. til søndag 14. november holdt baptistsamfunnet sitt forsinkede landsmøte for 2021 på Gardermoen. Det ble et møte fylt av høydepunkter – ikke minst for oss fra Bergen!


Det startet og sluttet med lovsang ledet av lovsangsgruppen fra Lillehammer der for øvrig hovedstyrets leder Sissel Berg deltok.


Forhandlingene varte i to dager fra morgen til sen ettermiddag. Men det var en virkelig god, inderlig og hyggelig atmosfære. Det skyldtes ikke minst pauser med bønn og uventede avbrudd av «vaktmester» Øystein Lode som fikk salen til å humre.


Blant sakene nevner vi full oppslutning om forslagene til

  • å finansiere rehabilitering og utvidelse av bygningen som skal benyttes av Høyskolen for ledelse og teologi (HLT). Låneramme kr. 45 millioner.

  • å få fullført arbeidet med baptistisk identitet - nye høringsforlag er på vei til menighetene.