top of page

Et skikkelig flott landsmøte i Det Norske Baptistsamfunn


Fredag 12. til søndag 14. november holdt baptistsamfunnet sitt forsinkede landsmøte for 2021 på Gardermoen. Det ble et møte fylt av høydepunkter – ikke minst for oss fra Bergen!


Det startet og sluttet med lovsang ledet av lovsangsgruppen fra Lillehammer der for øvrig hovedstyrets leder Sissel Berg deltok.


Forhandlingene varte i to dager fra morgen til sen ettermiddag. Men det var en virkelig god, inderlig og hyggelig atmosfære. Det skyldtes ikke minst pauser med bønn og uventede avbrudd av «vaktmester» Øystein Lode som fikk salen til å humre.


Blant sakene nevner vi full oppslutning om forslagene til

  • å finansiere rehabilitering og utvidelse av bygningen som skal benyttes av Høyskolen for ledelse og teologi (HLT). Låneramme kr. 45 millioner.

  • å få fullført arbeidet med baptistisk identitet - nye høringsforlag er på vei til menighetene.

  • valg av vår egen Arthur Enders som nytt medlem av baptistsamfunnets hovedstyre og -som bonus - at vår nyutnevnte bergenser Thaku Lian ble valgt som første varamedlem til styret!


Vi var seks delegater fra Bergen – hvorav tre var med for første gang. Vi fikk knyttet sterkere bånd til hverandre og til mange baptistvenner fra hele landet. Vi markerte oss også aktivt i forhandlingene.


Noen høydepunkter:

  • Den første samlingen med lovsang og bønn ble startskuddet for to herlige landsmøtedager

  • At forhandlingene var så godt strukturerte og ledet at vi alle kunne følge med og at tidsplanen ble fulgt. Mye interessant å lære – særlig for de nye delegatene.

  • Mange gode samtaler mellom oss i Bergens-gjengen og med mange andre – det ga oss følelsen av at vi slett ikke er så få som man av og til kan synes.

  • Herlige måltider, ikke minst en perfekt tilberedt kylling lørdag middag!

  • En knakende god tale av generalsekretær Bjørn Bjørnø i søndagens gudstjeneste der fire nye forkynner ble innviet i tjenesten - og taket løftet seg av den sterke lovsangen!

Comments


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss på facebook 
  • Facebook Basic Square
bottom of page