For vi er ett brød og ett legeme


Pastor Jan Helge Hindenes holdt en annerledes nattverds-tale denne søndagen til en nesten fullsatt kirke. I tillegg til å markere nattverden som et minnemåltid over Jesu død og oppstandelse, gjorde han et dypdykk i Paulus sine ord om nattverden som symbol på det at vi er en familie, Paulus sitt 1. brev til menigheten i Korint, kapittel 10, vers 17. At vi er brødre og søstre – ikke bare i en lokal, men i en verdensvid kirke. Han understreket Guds ønske om at vi – i tillegg til å tjene Ham - også skal tjene hverandre. Vi er kanskje så opptatt av å tjene Gud at vi glemmer å tjene, å hjelpe, å ha omsorg for hverandre.

I dag hadde pastoren hjelpere fra Vietnam, Latvia og Norge til å dele ut brødet og vinen.