Inspirerende påskefeiring i Bergen baptistkirke


Med dyptpløyende forkynnelse fra pastor Bjørn Olav Hansen fikk vi en grundig og inspirerende gjennomgang av påskedramaet skjærtorsdag, langfredag og første påskedag. Torsdag var det kjærlighetsmåltid og nattverd, fredag ble vekten lagt på lidelsens fellesskap, mens det hele toppet seg med proklamasjonen om den seirende, oppstandne Kristus påskemorgen!

Med sterk vekt på skriftlesning, mye flott solosang fra Marit Rasmussen og May Thanh Nguyễn og uvanlig stor deltakelse det fantastiske påskeværet tatt i betraktning, ble påskens samlinger under Hansens forkynnelse en sterk og uforglemmelig opplevelse. Her kan du høre hans prekener alle de tre dagene.

Bjørn Olav Hansen i sin "talerstol" på plattformen Mar