Besøk av pastor og hovedstyreleder Magnar Mæland søndag 17. mars


Magnar Mæland, bonde, pastor og leder for hovedstyret i Det Norske Baptistsamfunn kommer til Bergen Baptistkirke søndag for å tale om misjon og vekst i Guds rike.

Magnar har lang erfaring både som menighetsleder, misjonsleder og ungdomsleder. Han var ansatt som generalsekretær for baptistsamfunnet i åtte år fra 2004. Før det var han leder for baptistenes ungdomsforbund i sju år. Nå er Magnar ansatt som pastor for Ålgård baptistmenighet.