Ledig stilling


TRIVES DU MED BARN, LIKER DU Å SYNGE OG LEDE NYBROTTSARBEID?

Søk på LEDIG STILLING SOM BARNELEDER I BERGEN BAPTISTMENIGHET!

50 % stilling i 1 år med mulighet for utvidelse av stilling og forlengelse av periode

Bergen Baptistkirke flyttet i år 2000 inn i nytt kirkebygg på Slettebakken i Bergen. Kirken er omgitt av store bolig- og idrettsarenaer, skoler, barnehager og kjøpesenter. Menigheten har opplevd en sterk utvikling de senere år, ikke minst på grunn av tilstrømning av troende fra mange land, særlig Burma/Myanmar, Vietnam, Sri Lanka og baltiske land. Les mer på

Nettside: www.bergenbaptistmenighet.org/ Facebook: https://www.facebook.com/Hinden17/

Adresse: Vilhelm Bjerknes vei 16, 5081 Bergen