top of page

Levende tro seminar


Lørdag 25.august deltok 16 personer på “Levende tro”-seminar i kirken. Det var Agnar Sæli, pastor i Tistedal baptistmenighet, som underviste om en menighet for alle generasjoner. Undervisningen, og ikke minst gruppearbeidet var inspirerende og lærerikt. Her fikk vi mye godt å bygge videre på.

"Levende Tro" er et hjelpemiddel for hjem og menighet til sammen å lage en helhetlig trosopplæringsplan - en plan for barn og unge på ulike alderstrinn.

Forskning bekrefter at

● 60-90% av troende barn forlater troen/menigheten som voksen

● Bare 10% lever ut sin tro i hverdagen.

● 63% av troende voksne snakker sjelden eller aldri om åndelige ting i hjemmet

● Påvirkningen i hjemmet har 2-3 ganger større betydning enn den i menigheten

● Mor er den viktigste personen i trosopplæring. Far er på andre plass.

Mobil tro

= tro som blir med barna ut av hjemmet. En slitesterk hverdagstro. Det betyr i praksis en levende relasjon til Jesus. At barna har fått med seg gode trosritualer som for eksempel bønn, andakt, bibellesning.

Hvordan jobbe med Levende Tro?

  • Starte der man er, med den nåværende virksomhet

  • “Det lille som skal til” - hva er det vi kan gjøre litt annerledes?

  • Etablere en lokal ressursgruppe, skrive en plan (halvt år) - følge opp - evaluere

  • Kartlegge virksomheten, reflektere, sette mål og justere eksisterende arbeid

  • Vise styrker og mangler, se på muligheter

Gruppearbeid. Vi delte oss i grupper etter språk; karensk, vietnamesisk og norsk for å svare på disse to spørsmålene:

1) Hvordan ønsker vi at skal menigheten være?

● At barn og unge i større grad skal delta i gudstjenesten

● At foreldre i større grad skal delta i ukentlige aktiviteter sammen med barna, slik at barna kan bli mer enn søndagsvenner og at voksne være forbilder for barna

● At barn og unge får en levende relasjon til Jesus.

● At foreldre skal få god undervisning og trening til å lære barna om troen vår

● At forkynnelsen, sang og musikk, gudstjenesten ellers og virksomheten forøvrig preges av kreativitet i ønsket om å formidle troen på Jesus til barn og unge

2) Hvordan kan vi oppnå disse ønskene?

  • Gi rom for barna til å dele i gudstjenesten. Sang, dans, rollespill.Lese fra bibelen, synge, lære bibelvers utenat, vitnesbyrd fra skolen, bibel quiz. Spørre barna hva de selv vil være med på. Inkludere barna i oppgaver fra de er små, f.eks. kirkekaffe, møtevert.

● Kurs for barn hvor foreldrene er med. Gitar, forming, praktiske oppgaver, synge sammen.

● Time sharing, utføre ulike oppgaver parallelt i kirken, slik at flere generasjoner er på huset samtidig.

● Unge hjem - trosopplæring i hjemmene for ektepar. Få til en ordning med barnevakt slik at begge de voksne kan delta på samme undervisning.

● Foreldre-“date”, - middag og barnevakt

● Lederkurs for barn og unge

● Lære barn og unge opp i konkret bønn - vitne om bønnesvar

● La ungdommene delta på leirer og konferanser i skoleferiene, fjellturer, menighetsweekend

● Oppfordre foreldrene til å lese bibelen for og med barn avhengig av egne leseferdigheter, med tid til kloke forklaringer og bønn

Kurset var nyttig for oss som var tilstede. Det var godt fellesskap på tvers av kulturer og generasjoner. En hyggelig måte å bli bedre kjent med hverandre.

Stor takk til dere som arrangerte, og til Agnar som tok turen til Bergen! Vi ønsker menighetsråd og andre ledere lykke til med oppfølgingsarbeidet!


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss på facebook 
  • Facebook Basic Square
bottom of page