Levende tro seminar


Lørdag 25.august deltok 16 personer på “Levende tro”-seminar i kirken. Det var Agnar Sæli, pastor i Tistedal baptistmenighet, som underviste om en menighet for alle generasjoner. Undervisningen, og ikke minst gruppearbeidet var inspirerende og lærerikt. Her fikk vi mye godt å bygge videre på.

"Levende Tro" er et hjelpemiddel for hjem og menighet til sammen å lage en helhetlig trosopplæringsplan - en plan for barn og unge på ulike alderstrinn.

Forskning bekrefter at

● 60-90% av troende barn forlater troen/menigheten som voksen

● Bare 10% lever ut sin tro i hverdagen.

● 63% av troende voksne snakker sjelden eller aldri om åndelige ting i hjemmet

● Påvirkningen i hjemmet har 2-3 ganger større betydning enn den i menigheten

● Mor er den viktigste personen i trosopplæring. Far er på andre plass.