Nytt besøk til krigssonen i Øst-Ukraina


Stiftelsen Gi En Hjelpende Hånd - som drives av Arthur Enders - har som formål å hjelpe fattige familier og barn i Østeuropa og å organisere sommerleirer for foreldreløse barn.

Arthur drar i dag til Ukraina for å yte en ny innsats i dette hjelpearbeidet. Vi har stilt ham noen spørsmål før han drar:

Hvorfor reiser du til Ukraina nå?

Vinteren er verste tiden i året, masse snø og minusgrader. Da fryser folk og sulter enda mer enn om sommeren og høsten da de kan dyrke grønnsaker og få frukt fra trær. Jeg reiser akkurat på grunn av dette, fordi nå trenger de mest hjelp.