top of page

Bønn- og fasteuke i Bergen Baptistkirke


I Bergen Baptistkirke arrangeres det mandag 8. - lørdag 14. januar bønne- og fasteuke. Kirken vil holde åpent noen timer hver dag fra

mandag til lørdag, se nærmere møteplan.

Det er laget en egen brosjyre for denne uken basert på sentrale tekster om bønn og faste i Bibelen, og vi gir et utdrag fra brosjyren:

Bønn: "Be, så skal dere få ...", Matteus 7: 7-8.

Faste: Jesus sier noe om hvordan vi skal faste i Matteus 6,16: "Når dere faster..."

Faste er nevnt ca. 85 ganger i Bibelen, både i det gamle og det nye testamente. Selv om det er et viktig tema i Bibelen, så er det kanskje likevel fremmed for mange av oss.

I den nye pakts frihet er faste ikke et påbud, men en mulighet. For Jesus kan faste kanskje synes å være like normalt som bønn.

Slik vi ser det, er fasten verken en sultestreik eller for å gjøre oss fortjent til å få svar på våre bønner. Men det å se Guds vilje skje er så viktig for oss at vi er villige til å gi opp noe som betyr mye for oss. Gjennom å innvie oss i bønn og faste "lukkes" øynene våre for den ytre verden, og vårt sinn fokuseres mot den åndelige verden.

Mange erfarer at de åndelige sansene blir mer skjerpet ved faste, og det kan oppleves lettere å høre Gud og skille ut Åndens signaler.

Faste innebærer gjerne å avstå fra mat og drikke, f.eks. et måltid pr. dag i en uke eller all mat i en lengre periode for de som har erfaring.

Men det kan og / eller være å avstå fra andre ting som vi bruker mye tid på, f.eks. TV, sosiale medier, nettsurfing etc.

Kirken blir åpen mandag til fredag fra kl. 17 til kl. 20 og lørdag fra kl. 10 til 12.

Hvis du har spørsmål om dette temaet, kan du ta kontakt med Hildur Grindheim som er medlem av menighetsrådet og initiativtaker til bønne- og fasteuken i kirken.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss på facebook 
  • Facebook Basic Square
bottom of page