Bønn- og fasteuke i Bergen Baptistkirke


I Bergen Baptistkirke arrangeres det mandag 8. - lørdag 14. januar bønne- og fasteuke. Kirken vil holde åpent noen timer hver dag fra

mandag til lørdag, se nærmere møteplan.

Det er laget en egen brosjyre for denne uken basert på sentrale tekster om bønn og faste i Bibelen, og vi gir et utdrag fra brosjyren: