top of page

Spennende Alle sammen-seminar


​Søndag etter kirkekaffen var vi samlet til planleggingsseminar med Agnar Sæli. Temaet var "Levende tro" og "Alle sammen". Vi var 19 tilstede som fikk en interessant gjennomgang av tanken bak og bruken av "Alle sammen".

Hensikten med seminaret var å få en forståelse for bruken av verktøyet "Alle sammen" som flere av menighetene i baptistsamfunnet har tatt i bruk. Dette verktøyet kan gi oss hjelp i arbeidet med å sikre at menigheten vår blir en flergenerasjons-menighet. Altså en menighet for alle generasjonene: Barn, ungdom, voksne og eldre. I vår menighet har vi også flere kulturer som vi ønsker skal smelte sammen til et stort fellesskap. Dette er selvsagt en stor utfordring og derfor trenger vi blant annet, gode verktøy.

Agnar Sæli holdt et inspirerende foredrag og i samtalen etterpå ble det sagt at menighetsrådet bør arbeide videre med dette og legge en plan for hvordan vi kan ta det i bruk.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss på facebook 
  • Facebook Basic Square
bottom of page