Search

12 nye medlemmer ønsket velkommen


I menighetsmøtet onsdag 29. november ble 12 nye medlemmer og tre barn ønsket velkommen til menigheten. Noen av disse har sin bakgrunn fra Sri Lanka, noen fra Burma, noen fra Litauen og noen fra Norge. Samtlige som kommer fra utlandet har vært en tid her i landet og kan regne seg som nordmenn så godt som noen! Og vi som alltid har vært her opplever gleden over nye impulser som en berikelse!

Pastor Jan Helge Hindenes uttrykte glede over at disse nå ønsker å være en del av vårt fellesskap og ba om Guds velsignelse over de alle og deres familier.


© 2017 Bergen baptistmenighet

 

                                               

 Ansvarlig redaktør:Ivar Hjelmervik    Medarbeid nettside: Juliet Taru