top of page

Ledige stillingen

TRIVES DU MED BARN, LIKER DU Å SYNGE OG LEDE NYBROTTSARBEID? 

Søk på LEDIG STILLING SOM BARNELEDER I BERGEN BAPTISTMENIGHET! 

50 % stilling i 1 år med mulighet for utvidelse av stilling og forlengelse av periode 

Bergen Baptistkirke flyttet i år 2000 inn i nytt kirkebygg på Slettebakken i Bergen. Kirken er omgitt av store bolig- og idrettsarenaer, skoler, barnehager og kjøpesenter. Menigheten har opplevd en sterk utvikling de senere år, ikke minst på grunn av tilstrømning av troende fra mange land, særlig Burma/Myanmar, Vietnam, Sri Lanka og baltiske land. Les mer på 

 

Nettside: www.bergenbaptistmenighet.org/  Facebook:https://www.facebook.com/Hinden17/ 

Adresse: Vilhelm Bjerknes vei 16, 5081 Bergen   

 

Hovedarbeidsområder:  

Lede, delta i og videreutvikle menighetens arbeid for barn. Satsningsområder er trosopplæring, søndagsskole og tilbud til skolebarn. Gjerne fokus på sang/musikk og friluftsliv.  

Det forventes tett samarbeid med menighetens pastor, frivillige medarbeidere og foreldre. Noe helg- og kveldsarbeid må påregnes. 

Kvalifikasjoner: 

  • Relevant utdanning  

  • Gode samarbeidsevner, selvstendighet og kreativitet 

  • Gode norskspråklige ferdigheter 

  • Den som ansettes må forplikte seg i forhold til Det Norske Baptistsamfunns trosgrunnlag 

  • Personlig egnethet vektlegges 

 

  

Lønn: i forhold til kvalifikasjoner og tilsvarende stillinger i Baptistsamfunnet. 

 

Søknadsfrist 7. april 2019. 

 

Kontaktpersoner: Pastor Jan Helge Hindenes  mobtlf: 47309717, epost:kontor.bergenbaptist@gmail.com eller  

                                   Ellinor Hjelmervik mobtlf: 90938752, epost:  ellinorhjelmervik@gmail.com 

 

Søknad med CV sendes Bergen Baptistmenighet, Boks 2549 Slettebakken, 5823 Bergen eller til  

kontor.bergenbaptist@gmail.com  

bottom of page