top of page

Velkommen til digital gudstjeneste i Bergen Baptistkirke. Her finner du det du trenger for å kunne feire dagens gudstjeneste hjemme, men likevel sammen med menigheten. Vi synger og lytter til de samme sangene, ber de samme bønnene, leser de samme bibeltekstene og hører på samme preken.

Det er laget et støtteark til gudstjenesten som du kan laste ned. Skriv de ut om du vil ha enklere tilgang til bibelteksten og sangene. Last ned støttearket her.

Velkomst

Leder av menighetsrådet, Ivar Hjelmervik ønsker velkommen til gudstjenesten. 

(Startes ved å klikke på play-symbolet på )

Fellessanger

Lovsangsteamet består av Hsa Mu Kar Dee, Jane Taru og San Dah Htay Han. Ved Keyboard: Juliet Taru.

Syng gjerne sammen med oss, se teksten i støttearket (Sangene «Hosanna» og «You are my all in all»). 

(Startes ved å klikke på play-symbolet på videoen)

Tekstlesning

San Dah Htay Han leser dagens tekst som du finner i støttearket: Johannes evangelium, kapittel 12, vers 12-19

(Startes ved å klikke på play-symbolet på videoen)

Kollekt

Gi din gave til menigheten.

 

Vipps nr. 93151

Velg knappen «Send», Skriv i søkefeltet: 93151, velg ditt beløp. 

Takk for din støtte til menigheten!! 

Juliet Taru spiller mens gaven gis. 

(Startes ved å klikke på play-symbolet på videoen)

Fellessang

235 i «Lovsyng Herren»: Hosianna, syng for Jesus (Eyvind Skeie 1979)

Vi synger sammen med lovsangsteamet. Se teksten i støttearket

(Startes ved å klikke på play-symbolet på videoen)

Tale

Ved pastor Jann Helge Hindenes

Tema: «I den rette tid»

(Startes ved å klikke på play-symbolet på videoen)

Fellessang

623 i «Lovsyng Herren»: Gå i fred (Bjørn Eidsvåg)

Vi synger sammen med lovsangsteamet. Se teksten i støttearket

(Startes ved å klikke på play-symbolet på videoen)

Avslutning

Bønn og velsignelse ved pastor Jan Helge Hindenes

(Startes ved å klikke på play-symbolet på videoen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postludium

Juliet Taru spiller salmen «Deg være ære»

(Startes ved å klikke på play-symbolet på videoen) 

 

bottom of page