Baptistkvinnenes verdens bønnedag

BAPTISTKVINNENES VERDENS BØNNEDAG arrangeres hvert år den første mandag i november måned. Menighetens kvinnegrupper og andre samles på kvelden i Baptistkirken omkring et program som er utarbeidet av andre baptistkvinner et sted i verden. Nærmere info og program i begynnelsen av oktober.