Kvinnenes internasjonale bønnedag

KVINNENES INTERNASJONALE BØNNEDAG arrangeres hvert år første fredag i mars måned. Menighetens kvinneforening er representert i arr. komiteen. Mange av byens menigheter er sammen om arrangementet som finner sted i Bergens Indremisjon Betlehem

© 2017 Bergen baptistmenighet

 

                                               

 Ansvarlig redaktør:Ivar Hjelmervik    Medarbeid nettside: Juliet Taru