Bønnetjenste​

Vi har bønnemøter hver onsdag kl 18:00. Velkommen!

© 2017 Bergen baptistmenighet

 

                                               

 Ansvarlig redaktør:Ivar Hjelmervik    Medarbeid nettside: Juliet Taru