Informasjon fra Menigheten

Søndagsskolens årsavslutning kombinert med menighets-kurvfest

Det ble en feiende flott avslutning på søndagsskolen før sommerferien. Søndagsskolebarna toget inn i kirken til tonene av "Dette er dagen som Gud har gjort!" Laura Kazenauskiene som ledet gudstjenesten, overrakte diplom til de tre søndagsskole-assistentene Thomas, Oscar og Danieleog blomster til Freda Træet for å ha ledet enda et skoleår. Britt Helen Opstad holdt en spennende andakt der hun utfordret de som var eldre enn henne og som en gang gikk på søndagsskolen, til å reise seg å synge med på "Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn". Dette var også hovedstikkordet i hennes andakt. For et solskinnsbarn kommer ikke nødvendigvis fra et land der solen skinner ekstra mye. Nei, det er et barn -

Kristus er blant dere, håpet om herligheten!

Dette var tittelen på generalsekretær Terje Aadnes preken i dagens gudstjeneste i Baptistkirken. Han gjennomgikk hele kapittel 1 i Paulus brev til Kolosserne. Et inspirerende budskap om troen, håpet, kjærligheten og Ånden. Om fellesskapet for oss som Kristus har kjøpt fri og om Hans nærver og oppgaven med å være Hans vitner. Du kan høre Aadnes preken her. I denne gudstjenesten fikk vi også gleden av å overvære dåp - en ung kvinne som vitnet om sin tro på Gud og ønsket å være Kristi disippel ble døpt av pastor Jan Helge Hindenes. Barna strømmet til og var ivrige tilskuere til dåpshandlingen.

© 2017 Bergen baptistmenighet

 

                                               

 Ansvarlig redaktør:Ivar Hjelmervik    Medarbeid nettside: Juliet Taru