Informasjon fra Menigheten

Besøk av pastor og hovedstyreleder Magnar Mæland søndag 17. mars

Magnar Mæland, bonde, pastor og leder for hovedstyret i Det Norske Baptistsamfunn kommer til Bergen Baptistkirke søndag for å tale om misjon og vekst i Guds rike. Magnar har lang erfaring både som menighetsleder, misjonsleder og ungdomsleder. Han var ansatt som generalsekretær for baptistsamfunnet i åtte år fra 2004. Før det var han leder for baptistenes ungdomsforbund i sju år. Nå er Magnar ansatt som pastor for Ålgård baptistmenighet. Tema: 5 verdier for vekst i Guds rike. Dette må du få med deg! Velkommen til spennende gudstjeneste søndag kl. 11.

Ledig stilling

TRIVES DU MED BARN, LIKER DU Å SYNGE OG LEDE NYBROTTSARBEID? Søk på LEDIG STILLING SOM BARNELEDER I BERGEN BAPTISTMENIGHET! ​ 50 % stilling i 1 år med mulighet for utvidelse av stilling og forlengelse av periode ​ Bergen Baptistkirke flyttet i år 2000 inn i nytt kirkebygg på Slettebakken i Bergen. Kirken er omgitt av store bolig- og idrettsarenaer, skoler, barnehager og kjøpesenter. Menigheten har opplevd en sterk utvikling de senere år, ikke minst på grunn av tilstrømning av troende fra mange land, særlig Burma/Myanmar, Vietnam, Sri Lanka og baltiske land. Les mer på Nettside: www.bergenbaptistmenighet.org/ Facebook: https://www.facebook.com/Hinden17/ Adresse: Vilhelm Bjerknes vei 16, 508

© 2017 Bergen baptistmenighet

 

                                               

 Ansvarlig redaktør:Ivar Hjelmervik    Medarbeid nettside: Juliet Taru