Informasjon fra Menigheten

Inspirerende undervisning på lørdagsbibelskolen

«Bibelens røde tråd» - Lørdagsbibelskole ved Nils Gustav Johnsen. Ca 30 personer samlet seg lørdag formiddag til bibelundervisning. Det var Nils Gustav Johansen som sto for undervisningen denne kalde, solrike høstdagen. Sjelden eller aldri har vi hatt anledning til å lytte til et slikt kildevell av Guds ord som det Johnsen delte med oss. Undervisningen var utrolig interessant og utfordrende, hjulpet frem av måten det ble formidlet på! Nils Gustav Johnsen har vært Pastor i Misjonsforbundet, nå reiser han rundt som forkynner. Lørdagens tema var «Bibelens røde tråd». Han tok for seg hele bibelen, verdens viktigste bok, og demonstrerte hvordan den, til tross for sine mange forfattere, og til tr

© 2017 Bergen baptistmenighet

 

                                               

 Ansvarlig redaktør:Ivar Hjelmervik    Medarbeid nettside: Juliet Taru