Informasjon fra Menigheten

Levende tro seminar

Lørdag 25.august deltok 16 personer på “Levende tro”-seminar i kirken. Det var Agnar Sæli, pastor i Tistedal baptistmenighet, som underviste om en menighet for alle generasjoner. Undervisningen, og ikke minst gruppearbeidet var inspirerende og lærerikt. Her fikk vi mye godt å bygge videre på. "Levende Tro" er et hjelpemiddel for hjem og menighet til sammen å lage en helhetlig trosopplæringsplan - en plan for barn og unge på ulike alderstrinn. Forskning bekrefter at ● 60-90% av troende barn forlater troen/menigheten som voksen ● Bare 10% lever ut sin tro i hverdagen. ● 63% av troende voksne snakker sjelden eller aldri om åndelige ting i hjemmet ● Påvirkningen i hjemmet har

© 2017 Bergen baptistmenighet

 

                                               

 Ansvarlig redaktør:Ivar Hjelmervik    Medarbeid nettside: Juliet Taru