Informasjon fra Menigheten

Nytt besøk til krigssonen i Øst-Ukraina

Stiftelsen Gi En Hjelpende Hånd - som drives av Arthur Enders - har som formål å hjelpe fattige familier og barn i Østeuropa og å organisere sommerleirer for foreldreløse barn. Arthur drar i dag til Ukraina for å yte en ny innsats i dette hjelpearbeidet. Vi har stilt ham noen spørsmål før han drar: Hvorfor reiser du til Ukraina nå? Vinteren er verste tiden i året, masse snø og minusgrader. Da fryser folk og sulter enda mer enn om sommeren og høsten da de kan dyrke grønnsaker og få frukt fra trær. Jeg reiser akkurat på grunn av dette, fordi nå trenger de mest hjelp. En annen grunn er at det ikke er så lenge siden de feiret russisk jul, 7. desember. Mange barn har ikke fått gaver og den kjærl

Gudstjeneste med juletregang

Årets første gudstjeneste ble avsluttet med juletregang for både barn og voksne. Det var en fargerik og variert forsamling rundt treet. Flere av våre tradisjonsrike, norske julesanger ble sunget. Blant barna var kanskje "Jeg gikk meg over sjø og land" den som falt best i smak! Gudstjenesten forøvrig der pastor Jan Helge Hindenes talte, hadde fokus på bønn og faste. De temaene vil også prege uken vi nå er inne i. Kirken vil være åpen fra kl. 17 til 20 mandag - fredag og kl. 10 - 12 lørdag. Se egen artikkel om dette.

Bønn- og fasteuke i Bergen Baptistkirke

I Bergen Baptistkirke arrangeres det mandag 8. - lørdag 14. januar bønne- og fasteuke. Kirken vil holde åpent noen timer hver dag fra mandag til lørdag, se nærmere møteplan. Det er laget en egen brosjyre for denne uken basert på sentrale tekster om bønn og faste i Bibelen, og vi gir et utdrag fra brosjyren: Bønn: "Be, så skal dere få ...", Matteus 7: 7-8. Faste: Jesus sier noe om hvordan vi skal faste i Matteus 6,16: "Når dere faster..." Faste er nevnt ca. 85 ganger i Bibelen, både i det gamle og det nye testamente. Selv om det er et viktig tema i Bibelen, så er det kanskje likevel fremmed for mange av oss. I den nye pakts frihet er faste ikke et påbud, men en mulighet. For Jesus kan faste k

© 2017 Bergen baptistmenighet

 

                                               

 Ansvarlig redaktør:Ivar Hjelmervik    Medarbeid nettside: Juliet Taru