Informasjon fra Menigheten

Julehilsen

God jul til våre tusen lesere! Siden mai måned og frem til uken før jul, har mer enn tusen forskjellige personer vært innom vår nettside! Med tanke på at menighetens antall er ca 300, er det hyggelig å se at så mange andre også titter innom og leser om vår virksomhet! Det viser at interessen for det vi driver med og det som informeres om på nettsiden - herunder mp3-talene som legges ut fra våre gudstjenester - har interesse langt ut over menighetens egne medlemmer. Hvis du vil kommentere noe av det du leser på siden vår eller du ønsker kontakt med menigheten, er det mulig å benytte kontaktsiden. Det du skiver der, mottas av pastor eller andre i menighetens ledelse. Fra redaksjonen ønsker vi

Rekordoppslutning om "Vi synger julen inn"

Søndagens ettermiddags-gudstjeneste, 17. desember med julespill og julesanger hadde større oppslutning enn på mange år! Kirken var virkelig fullsatt da mange av de tradisjonelle, norske julesalmene fikk frem den gode julestemningen blant de mange fremmøtte. Det hele startet med den rørende og stemningsfulle innmarsjen av barna med tente lys da de sang "Tenn lys" (Eivind Skeie), akkompagnert av Juliet Taru, Anja Koval og Katja Koval Det ble også fremført både burmesiske, russiske, tamilske og vietnamesiske julesalmer. Jane Taru sang solo akkompagnert av sin søster Juliet Taru. Årets julespill som alle har ventet på, handlet om skomakeren Martin (John Karsten Husa) som leste juleevangeliet og

12 nye medlemmer ønsket velkommen

I menighetsmøtet onsdag 29. november ble 12 nye medlemmer og tre barn ønsket velkommen til menigheten. Noen av disse har sin bakgrunn fra Sri Lanka, noen fra Burma, noen fra Litauen og noen fra Norge. Samtlige som kommer fra utlandet har vært en tid her i landet og kan regne seg som nordmenn så godt som noen! Og vi som alltid har vært her opplever gleden over nye impulser som en berikelse! Pastor Jan Helge Hindenes uttrykte glede over at disse nå ønsker å være en del av vårt fellesskap og ba om Guds velsignelse over de alle og deres familier.

Bergen baptistmenighet med i Tverrfaglig team

Tverrfaglig team vil arbeide sammen for nærmiljøet rundt Slettebakken. Hele 24 aktører er motivert for å kartlegge og legge til rette for gode oppvekstvilkår i nærmiljøet. To ganger i året møtes en til fellesmøter der status blir gjort opp. En bydel har mange behov og alle aktører kan bidra på sin måte samtidig som en jobber for fellesskapets vel. Vi er glade for på denne måten å sende ut et signal om vår tilstedeværelse og vårt ønske om å bidra positivt i nærmiljøet Takk til Slettebakken kirke for tipset og for god mottakelse fra Tverrfaglig team. Som bilde viser spanderte Slettebakken skole kake i forbindelse med deres 60 års jubileum.

© 2017 Bergen baptistmenighet

 

                                               

 Ansvarlig redaktør:Ivar Hjelmervik    Medarbeid nettside: Juliet Taru