Informasjon fra Menigheten

Norge - en misjonsmark?

Søndag 12. november er det misjonsgudstjeneste. Da får vi besøk av generalsekretæren i Det Norske Baptistsamfunn, Terje Aadne. Han vil informere om nasjonal misjon - baptistsamfunnets misjons-engasjement her i vårt eget land. Den nasjonale satsningen har flere elementer, blant annet disse: Menighetsutvikling: At menighetene skal bli mer bevisst sine egne nådegaver og bruke dem i praksis slik at menighetene kan vinne flere mennesker for Jesus. Bidra til utrustning av nye ledere Menighetsplanting: Å utruste personer og menigheter til å plante nye menigheter slik at det i hvert lokalsamfunn kan finnes baptist-fellesskap som passer for alle generasjoner, kulturer og etniske folkeslag Et flerkult

© 2017 Bergen baptistmenighet

 

                                               

 Ansvarlig redaktør:Ivar Hjelmervik    Medarbeid nettside: Juliet Taru