Informasjon fra Menigheten

Les eller hør forkynnelsen fra søndagens gudstjenester på nettsiden

Vi har en tid lagt ut manuskriptet til taler som er holdt på våre gudstjenester. Dette gjelder taler både fra vår egen pastor og fra gjestetalere dersom de tillater det. Fra nå av vil talene også kunne høres på vår nettside. Talene vil legges ut i form av et skriftlig manuskript og / eller som en hørbar tale. Talene legges ut her

Glimt fra innsettelsen av pastor Hindenes

Første pinsedag er selvsagt historisk i den globale kristne menighet. Det sørget Jesus selv for da han sendte Den Helige Ånd nettopp på denne jødiske høytidsdagen som senere også er blitt kalt kirkens fødselsdag. Men for Begen Baptistmenighet ble pinsedagen også lokal-historisk da vår menighet ble stiftet på første pinsedag året 1870. Første pinsedag i år, ble igjen en merkedag for menigheten! Dette var dagen da vi hadde gleden av å ønske velkommen og innsette vår nye pastor Jan Helge Hindenes! Med fullsatt kirke – ca 180 møtedeltakere – ble dette en feststund og en høytidsstund. Med deltakelse på fem forskjellige språk – kunne det også minne litt om den første pinsedagen. For ”språkunderet

© 2017 Bergen baptistmenighet

 

                                               

 Ansvarlig redaktør:Ivar Hjelmervik    Medarbeid nettside: Juliet Taru